คำขวัญจังหวัดพิจิตร

09/12 2555

คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร

ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ     แข่งเรือยาวประเพณี    พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน    เพลิดเพลินบึงสีไฟ    ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร    รสเด็ดส้มท่าข่อย    ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง    ตำนานเมืองชาละวัน