09/14 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จังหวัดพิจิตร ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จังหวัดพิจิตร ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
**((คลิ๊กที่รูป เพื่อขยาย))**

      * สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิจิตร วันที่ 14 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 37 ราย (รายที่ 3,732-3,768) รักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,385 ราย และเสียชีวิต 1 ราย (อ.ดงเจริญ)
      * แบ่งเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 10 ราย และติดเชื้อในจังหวัด 27 ราย .. แยกรายอำเภอ ดังนี้
- อ.ทับคล้อ  17 ราย (มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 3 ราย , ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด 14 ราย)
- อ.โพทะเล  10 ราย (ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด 10 ราย)
- อ.ตะพานหิน  3 ราย (มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงทั้งหมด 3 ราย)
- อ.บางมูลนาก  3 ราย (มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงทั้งหมด 3 ราย)
- อ.บึงนาราง  2 ราย (มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 1 ราย , ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด 1 ราย)
- อ.เมืองพิจิตร  2 ราย (ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด 2 ราย)