Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กรณีผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 51 ปี จังหวัดนครสวรรค์

      ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กรณีผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 51 ปี จังหวัดนครสวรรค์ มีประวัติเดินทางมาจังหวัดพิจิตร ได้ทำการคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกคนแล้ว ส่วนผู้สงสัยสัมผัสให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ใส่แมส รักษาระยะห่าง ล้างมือ อย่างเคร่งครัด