Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรธรรมจังหวัด

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรธรรมจังหวัด

ประธานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ประธานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม คลิ๊ก!!

ระบบการร้องเรียน เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค

 

การดำเนินงานของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร และเอกสารเผยแพร่

ติดต่อ ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ 056-615763