08/06 2557

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม คลิ๊ก!!

ระบบการร้องเรียน เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

การดำเนินงานของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร และเอกสารเผยแพร่