Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

ความเคลื่อนไหว ภารกิจ และการปฎิบัติราชการของผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดพิจิตร

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1(ศูนย์ดำรงธรรม) และ 4(ที่ทำการสำนักงาน)

ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทรศัพท์  056-615763