Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายการ อสมท.เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน"

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้ร่วมจัดรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" ณ สถานีวิทยุ อสมท. บ้านกรดงาม ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร