Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เกษตรกร ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยมีพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ โครงการจัดการทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร