Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร รณรงค์กำจัดยุงลาย “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”

 

          วันนี้ 20 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในการกำจัดยุงลาย รวมทั้งแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้ตนเองปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากยุงลาย

          จังหวัดพิจิตร มีผู้ป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสซิก้าในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขต อ.เมือง มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 59 ราย และโรคไข้ออกผื่น 1 ราย โดยจังหวัดพิจิตรได้วางมาตรการระยะยาว คือ มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอาศัย เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ และอีกหนึ่งมาตรการ คือ มาตรการ 5 ป 1 ข ได้แก่ 1.ปิดภาชนะให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 2.เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุกๆ7วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดโปร่ง
5.ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยและลงมือทำทันที 6.ขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กับขอบภาชนะเก็บน้ำ

          นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมมอบปลาหางนกยูงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กับขอบภาชนะเก็บน้ำ ปล่อยปลาในภาชนะเก็บน้ำ ตลอดจนเข้าสำรวจลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนประชาชน พร้อมทำการหยอดปูนแดง วางลูกมะกรูด และพ่นควันลงท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...