Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองฯผวจ.พจ.เปิดโครงการเสริมพลังสตรีพิการ

      วันที่ 20  มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังสตรีพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ  สวัสดิการ ที่กฎหมายกำหนด  เพื่อให้สตรีพิการ  เด็กหญิงพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ  สวัสดิการ สื่ออำนวยความสะดวก  โดยจัดอบรมสตรีพิการ  เด็กหญิงพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ  จำนวน 400  คน  ณ CK Convention Hall ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร  อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....