08/17 2559

ผวจ.พจ ประธานในพิธีเปิดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธีเปิดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ณ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร