08/17 2559

ผวจ.พจ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร