08/17 2559

ผวจ.พจ ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมพระราชวิจิตรโมลี ชั้น 3 โรงเรียนหลวงพ่อเพชร อ.เมือง จ.พิจิตร