Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พจ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ สนง.พระพุทธศาสนา

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าพบเพื่อรายงานวัตถุประสงค์การประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิจิตร