Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ชาวพิจิตร ร่วมทำปุ๋ยพืชสดจากผักตบชวา ลดค่าใช้ปัจจัยการผลิตจากการเพาะปลูก

 

          จังหวัดพิจิตร ร่วม กับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร กำจัดผักตบชวา วัชพืชขวางทางน้ำ พร้อมนำมาทำปุ๋ยพืชสด แจกจ่ายเกษตรกร หวังลดค่าใช้จ่ายการการซื้อหาปุ๋ยบำรุงพืชพันธุ์ ทั้งยังเป็นการช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำได้อีกด้วย

          วันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่บริเวณแม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พลตรี สุพจน์ บูรณจารี ผบ.กกล.รส.จว.พิจิตร ร่วมกำจัดผักตบชวา วัชพืชกีดขวางทางน้ำ ภายใต้กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล” ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการกำจัดผักตบชวาทั่วทั้งประเทศ โดยได้กำหนดการดำเนินการเป็น 2 มาตรการ คือ มาตรการปราบปราม และมาตรการป้องกัน

          สำหรับการกำจัดผักตบชวา ในพื้นที่อำเภอโพทะเล ในครั้งนี้ ประชาชนชาวโพทะเล ร่วมกับ ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ร่วมกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำพิจิตร เพื่อปรับภูมิทัศน์ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินพิจิตร ยังได้นำผักตบชวาที่นำขึ้นมาจากแม่น้ำ ได้นำมาผลิตปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ แจกจ่ายแก่เกษตรกร หวังลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิต ได้อีกทางด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...