Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาโลหิต ประจำปี 2560

 

          จังหวัดพิจิตร ร่วมกับศูนย์บริการแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ และเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ประชุมหารือเพื่อจัดหาโลหิตสำรอง ให้เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

          วันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาโลหิต ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมจัดหาโลหิตไว้สำรองให้เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากใกล้เข้าสู่ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ จึงต้องมีการสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

          ปัจจุบันจังหวัดพิจิตร สามารถจัดหาโลหิตได้เพียงร้อยละ 2.2 ของประชากรจังหวัดพิจิตร หรือประมาณ 11,000 cc ต่อปี ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ประกอบกับความต้องการใช้โลหิตมีอัตราสูงขึ้นทุกปี ทำให้ต้องเพิ่มการจัดหาโลหิต ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 3 ของประชากรจังหวัดพิจิตร

          อย่างไรก็ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง ส่วนการจัดหาโลหิตเป็นเพียงการเตรียมโลหิตสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่จำเป็นต้องสำรองไว้ หากสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...