Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เริ่มก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำยมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

          จ.พิจิตร เริ่มก่อสร้างเขื่อนขนาดกลาง (ปตร.บ้านวังจิก) กักเก็บน้ำแม่น้ำยม แก้ปัญหาภัยแล้ง คาดแล้วเสร็จในปี 2563 เตรียมสร้างเพิ่มอีก 4 แห่งเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ ขณะที่กลุ่ม คืนชีวิตแม่น้ำยม สร้างหลวงพ่อเงินเพื่อหารายได้เยียวยาเจ้าของที่ดินเพิ่มเติมจากงบประมาณของราชการ

          บ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์วิจิตร แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และผู้แทนจากเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างร่วมแถลงข่าวการเริ่มก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำยม (ปตร.บ้านวังจิก) โดยก่อสร้าง ณ บ้านดานน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แม่น้ำยมซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของการปรับย้ายแนวถนนจากเดิมตามแบบแปลนของการก่อสร้าง
ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเขื่อน

          เขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำยม (ปตร.บ้านวังจิก) มีขนาดความสูง 13 เมตร ยาว 72.5 เมตร ช่องระบายน้ำจำนวน 5 ช่อง สันเขื่อนเป็นถนนขนาด 2 ช่องทางจราจร งบประมาณในการก่อสร้าง 231 ล้านบาท โดยกำหนดสร้างกั้นแม่น้ำยม บริเวณ บ้านดานน้อย เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง เริ่มก่อสร้างในปี 2560 และจะแล้วเสร็จในปี 2563 หลังแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 12 ล้านลูกบาศก์เมตรตลอดระยะทาง 17 กิโลเมตรของแม่น้ำยม ส่งผลดีในการรักษาระบบนิเวศน์ พันธุ์สัตว์น้ำ น้ำอุปโภค บริโภค น้ำในการเกษตรในพื้นที่ตำบลวังจิก ไผ่ท่าโพ ไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม และตำบลเมืองเก่า โรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร รวมถึงการท่องเที่ยว

          ขณะที่กลุ่มคืนชีวิตแม่น้ำยมได้มีการจัดสร้าง หลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างเขื่อนเพื่อหารายได้เยียวยาให้กับเจ้าของที่จำนวน 18 ราย ที่ดินจำนวน 40 ไร่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง เพิ่มเติมจากงบประมาณของรัฐมีข้อจำกัดในการจ่ายค่าที่ดินในราคาที่ภาครัฐกำหนดซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงผู้ที่เสียสละที่ดินในการสร้างเขื่อนแห่งแรกของแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

          นอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมได้พูดคุย ขอบคุณ ชาวบ้านที่ยอมเสียสละพื้นที่บางส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ของส่วนรวม เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ไม่ต้องคอยแก้ปัญหากันรายปีอีกต่อไป

          สำหรับการแก้ปัญหาด้วยการสร้างเขื่อน (ปตร.) เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาวของจังหวัดพิจิตรโดยจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อน (ปตร.) น้ำจำนวน 5 จุดในพื้นที่แม่น้ำยม ซึ่งในขณะนี้ได้รับงบประมาณแล้วจำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดแรก ที่ท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จุดที่ 2 ที่บ้านท่าแห อำเภอสามง่าม จุดที่ 3 ที่บ้านดานน้อย ตำบลวังจิกอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเราแถลงข่าวอยู่วันนี้ จุดที่ 4 ที่บ้านลำนัง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และที่ขอเพิ่มเติมคือ ในพื้นที่อำเภอโพทะเล ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการทำ EIA (ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม) ตามกฎหมายกำหนดซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าออกไป แต่อย่างไรก็ตามหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แม่น้ำยมของจังหวัดพิจิตรได้ 100 เปอร์เซ็นต์

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...