Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรแม้ยังไม่มีพื้นที่ใดประกาศภัยแล้ง

 

          จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ มทบ.36 ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรตามพื้นที่อำเภอต่างๆ แม้ยังไม่มีพื้นที่ใดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติประสบภัยแล้ง

          วันที่ 18 เม.ย. 60 ที่หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผบ.มทบ.36 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทั้ง 12 แห่ง ร่วมปล่อยขบวนคาราวานบรรทุกน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงหน้าร้อน โดยจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกันกว่า 20 หน่วยงาน ร่วมกับ มทบ.36 นำรถบรรทุกน้ำปริมาตรความจุ ตั้งแต่ 6,000 -12,000 ลิตร จำนวน 24 คัน กระจายแจกจ่ายราษฎรตามอำเภอต่างๆ

          อย่างไรก็ดี ณ ขณะนี้ (18 เม.ย. 60 ) จังหวัดพิจิตร ยังไม่มีพื้นที่ในอำเภอใด ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แต่จังหวัดได้ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ เพื่อเตรียมการบรรเทาความเดือดร้อน แก้ปัญหาในเชิงรุก ในพื้นที่ที่อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...