Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ชาวหนองโสน จ.พิจิตร ร่วมอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่นับร้อยปี งานบุญประเพณีพิธียกธงเลิกสงกรานต์

 

          วันที่ 19 เมษายน 2560 ที่วัดหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมงานบุญพิธียกธงเลิกสงกรานต์โดยในปีนี้ ชาวหนองโสน ร้อยดวงใจร่วมปักธงเป็นเลข 9 ไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยประเพณีการละเล่นสงกรานต์ของประชาชนตำบลหนองโสน ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ ซึ่งวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านได้พร้อมใจกัน ทักทอ เย็บผ้าเป็นลวดลายดอกไม้สวยงามและให้มีความยาวมากที่สุด ก่อนที่จะนำติดไว้กับเสาไม้ไผ่ ที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นสัญลักษณ์คล้ายธง จากนั้นก็จะนำธงแต่ละหมู่บ้านมาเย็บติดกันให้มีความยาวมากที่สุด ก่อนที่จะมีขบวนแห่ธง พร้อมกับร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานเดินทางออกจากหมู่บ้านมายังวัดหนองโสน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประชาชนชาวตำบลหนองโสนและยังเป็นสถานที่จัดงาน บุญประเพณียกธงเลิกกิจกรรมสงกรานต์ โดยเมื่อขบวนธงเดินทางมาถึงวัด ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนา ทอดผ้าป่าและนำธงที่ประชาชนพร้อมใจกันทอหรือเย็บ นำมาประกอบพิธีชักธงขึ้นสู่เสาแล้วจะถือว่าเป็นการประกาศให้ประชาชนชาวตำบลหนองโสนได้ทราบโดยทั่วกัน ว่ากิจกรรมงานประเพณีการละเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวหนองโสนได้สิ้นสุดลงแล้ว อีกทั้งประชาชนชาวตำบลหนองโสนก็จะเลิกเล่น หรือเลิกทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสงกรานต์ในทันทีอีกด้วย

          สำหรับงานบุญประเพณียกธงเลิกกิจกรรมสงกรานต์ ประชาชนชาวตำบลหนองโสนได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ที่ต้องปฏิบัติประจำทุกปีติดต่อกันมานานนับเกือบ 100 ปีแล้ว โดยผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลหนองโสนจะร่วมกันนำธงหรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้เสียสละเวลาร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้น พร้อมกับมีการประดับตกแต่งธงให้มีความสวยงามและจัดทำขบวนแห่เดินทางมายังวัดหนองโสนเพื่อประกอบพิธียกธง เพื่อเลิกกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...