Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร นำคาราวานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรชาววังทรายพูน

 

           ผวจ.พิจิตร นำคาราวานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน ขนบริการต่างๆ มอบแก่ราษฎรชาวอำเภอวังทรายพูน พร้อมอนุมัติงบคลองหินเหล็กไฟ หวังใช้เป็นแหล่งกักเก็บใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุปโภค บริโภคแก่ราษฎรชาววังทรายพูน

           วันที่ 20 เมษายน 2560 ที่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ นำบริการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ลงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ราษฎรชาววังทรายพูน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีทั้งการสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริการตัดผม การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก การรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย การตรวจวัดสายตาประกอบแว่น นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎร การมอบชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และชมรมแม่บ้านมหาดไทย เป็นต้น

           อย่างไรก็ดี ด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ผวจ.พิจิตร ได้อนุมัติงบประมาณในการฟื้นฟูแหล่งน้ำท้ายฝายคลองหินเหล็กไฟ งบประมาณ 800,000 บาท พร้อมทั้งกำลังหารือร่วมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง) คลองหนองตาพลอย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านวังแสงพร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมหารแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเนินหัวโล้ เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนยังเป็นลูกรัง ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าฝนถนนมีสภาพเป็นโคลนเกิดความไม่สะดวกแก่การสัญจร ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะหมุนเวียนจัดในทุกๆ อำเภอ เดือนละ 1 อำเภอ เพื่อการแก้ไขปัญหา การบำบัดทุกข์ บำรุงแก่ประชาชน ตามเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...