Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ชมรมลิเกพิจิตร จัดงานไหว้ครู สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ศาลามหาดไทย100ปี ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของชมรมลิเกพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ลิเกใหม่ได้ทำการครอบครู ในขณะที่ลิเกเก่าก็ได้มารำลึกถึงครูอาจารย์ โดยลิเกทั้งจังหวัดจะนำเศียรพ่อแก่ ที่ประจำแต่ละคณะ มาร่วมพิธี โดยจังหวัดพิจิตรมีลิเก ที่ยังทำการแสดงอยู่ประมาณ 40 คณะ และมีการจัดเครื่องเซ่นสังเวย รวมถึงการครอบครูให้กับลิเกทั้งเก่าและลิเกใหม่ 

          สำหรับงานไหว้ครูได้จัดสืบทอดต่อกันมาหลาย 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลิเกมีความรัก ความสามัคคีให้หมู่คณะ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการประกอบพิธีไหว้ครู ตลอดจนเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการทำบุญถวายเครื่องสักการะแก่ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์

          ปัจจุบันชมรมลิเกจังหวัดพิจิตรได้มีการฝึกเยาวชนรุ่นใหม่ ขึ้นมาเพื่อยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็นการสืบทอดศิลปะการแสดงลิเกไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...