Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร พร้อมชาวสุพรรณบุรี ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดหนองหญ้าปล้อง จ.พิจิตร

 

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่วัดหนองหญ้าปล้อง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดหนองหญ้าปล้อง โดยมีนายนาวิน พิกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพหลักในพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้

          สำหรับกองผ้าป่าที่นำมาถวายในวันนี้เกิดจากพี่น้องชาวหนองหญ้าปล้อง จังหวัดพิจิตรที่ไปตั้งครอบครัว และทำงานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นึกถึงบ้านเกิด จึงได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา จนได้มาซึ่งเงินจำนวนหนึ่ง จึงได้นำมาทอดผ้าป่าที่วัดหนองหญ้าปล้อง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยยอดเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าจำนวนเงินกว่า 80,000 บาท ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าปล้องรวมถึงคณะกรรมการวัด จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในกิจการงานของวัดหนองหญ้าปล้องต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...