Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร เยี่ยมชมบึงหัวดงสามัคคี ชมด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

 

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร เยี่ยมชมบึงหัวดงสามัคคี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้ตัวเมืองพิจิตร ที่เกิดจากพลังประชารัฐ เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยบึงหัวดงสามัคคีได้จัดให้บริการเป็นแพพักผ่อนกลางบึง จำนวน 25 แพ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านลงทุนร่วมกัน โดยใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของกองทุนหมู่บ้านๆ ละ 5 แสนบาท เป็นต้นทุนดำเนินการ จนเป็นที่รู้จักของคนพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงไปแล้ว

          อย่างไรก็ดี ผวจ.พิจิตร ได้ชื่นชมหลังจากลงพื้นที่ ว่าเป็นความสามัคคีของคนในชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ใกล้ตัวเมือง หลบร้อนมานอนพักที่แพกลางน้ำ ทั้งนี้ได้กำชับผู้รับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในเรื่องชูชีพต้องจัดให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะเป็นแพซึ่งต้องลอยอยู่กลางน้ำและที่สำคัญเรื่องความสะอาดของบริเวณบึงหัวดง ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...