Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดมหกรรมการเงิน การลงทุน จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

 

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดพิจิตร จัดงานมหกรรมการเงินการลงทุนโดยเปิดตัวโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนา เอส เอ็ม อี ตามแนวทางประชารัฐ โดยมี

          นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดตัวโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินของรัฐบาล มาออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อต่างๆแก่นักลงทุน นักธุรกิจในการขยายและประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยต่ำตามแนวประชารัฐสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

          ทั้งนี้เพื่อให้กับนักลงทุนนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับภูมิภาคได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วสามารถขยายและประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งมีเม็ดเงินกองทุนหมุนเวียนนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆอย่างยั่งยืนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค พร้อมกันนี้ภายในงานดังกล่าวได้จัดการเสวนาในหัวข้อ "ผู้ประกอบการทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินทุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อทิศทางการลงทุน" ให้กับผู้สนใจผู้ประกอบธุรกิจได้ร่วมรับฟัง โดยมี นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทยและประธานพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือบรรยายพิเศษ อีกด้วย

          ด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์หลักของงานมหกรรมการเงิน ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมานั้น นักลงทุนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่าจะหาแหล่งทุนที่ไหน เพื่อลงทุนในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ ซึ่งการเปิดตัวสินเชื่อ เอศเอ็มอี ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในการลงทุนแบบถึงตัว ทั้งนี้ ในจังหวัดพิจิตร มีสินค้าต่างๆ มากมาย ทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูปอื่นๆมากมาย ซึ่งเมื่อกองทุนตรงนี้เข้ามา นักลงทุนสามารถเข้าถึงกับแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วขึ้น การทำโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดี ถึงทิศทางในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการรายใดสนใจเรื่องสินเชื่อ ก็สามารถขอสินเชื่อได้ทันที ตนเองมองว่าตรงนี้เป็นปัจจัยบวกในเรื่องการลงทุน อยากให้เรื่องการลงทุนนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะพิจิตรมีอะไรดีๆมากมาย แต่นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแหล่งทุน จึงอาจทำให้เสียโอกาสในการลงทุน กระทั่งการขยายธุรกิจที่ควรจะเป็น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...