Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร เสนอปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด พร้อมขอรัฐบาลผลักดันงบประมาณสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์มิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านดง ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร

 

          นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร นำเสนอเรื่องดังกล่าวในโอกาสนำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 18 ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ บึงบอระเพ็ด อ.เมืองนครสวรรค์

          ผวจ.พิจิตร กล่าวในทีประชุมว่าจังหวัดพิจิตร ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด ประมาณ 623 ล้านบาทเศษ รวม 30 โครงการ ประกอบด้วยโครงการด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิจิตร ก่อนหน้าที่จะมีฝนตกในระยะนี้ แม้จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำบ้าง แต่ไม่รุนแรง เพราะเตรียมพร้อมรับมือทั้งด้านรถบรรทุกน้ำ และการขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆ ไว้ก่อนหน้านี้แล้วพร้อมกันนี้ ผวจ.พิจิตร ได้รายงานเหตุความเสียหายเบื้องต้นจากลมพายุและฝนตกใน 2 วันที่ผ่านมา ว่ามีพื้นที่ประสบภัย 5 อำเภอ ซึ่งได้สั่งการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว

          นอกจากนี้ ผวจ.พิจิตร ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์มิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านดง ที่ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร ว่าขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และภายในเดือนหน้า สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดทำแผนแม่บทแล้วเสร็จ ซึ่งจังหวัดจะต้องดำเนินการตามแผนแม่บท และต้องใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และศูนย์มิตรภาพไทย-เวียดนาม เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประเทศระหว่างไทยและเวียดนาม เนืองจากได้รับยกย่องจากเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ว่าเป็นอนุสรณ์ความทรงจำที่ชาวไทยมีให้กับประธานาธิบดี โฮจิมินห์ วีรบุรุษกู้ชาติของเวียดนาม ที่เดินทางมามายังจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดแรกและพักอาศัยที่ ต.ป่ามะคาบในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเริ่มกอบกู้ชาติจากฝรั่งเศสจากนั้น จึงเดินทางไปภาคอีสานและต่อสู้จนได้เอกราชคืนจากประเทศฝรั่งเศสในที่สุด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...