Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร ขายแนวคิดกระตุ้นชุมชนหลังสถานีรถไฟ จัดระเบียบชุมชน เพื่อจัดทำถนนคนเดิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวเที่ยวชมสถานีรถไฟพิจิตร ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศ

 

          ช่วงค่ำของวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร พร้อมนายปิยะ วงศ์ลือชา รอง ผวจ.พิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนหลังสถานีรถไฟพิจิตร เพื่อขอความร่วมมือชาวชุมชนกว่า 100 หลังคาเรือน ช่วยกันจัดระเบียบชุมชนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดย ผวจ.พิจิตร ได้ประสานกับเทศบาลเมืองพิจิตร ในการร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด ซึ่ง ผวจ.พิจิตร ขอให้ทุกคนในชุมชนร่วมมือกันจัดระเบียบในชุมชนให้สวยงาม มีความปลอดภัย จากนั้นจังหวัดพิจิตร จะจัดถนนคนเดินสัปดาห์ละครั้งที่ชุมชนหลังสถานีรถไฟ และเทศบาลเมืองพิจิตร เตรียมปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ ระยะทาง 1200 เมตร จากถนนลาดยาง เป็นถนนคอนกรีต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมสถานีรถไฟพิจิตร ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศ พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟพิจิตร เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน โดย ผวจ.พิจิตร ย้ำว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้หากเริ่มต้นที่ชาวชุมชน ช่วยกันกำจัดขยะ ดูแลชุมชนให้สะอาด จังหวัดพร้อมสนับสนุน และจะเข้ามารับฟังแนวทางการจัดระเบียบกับชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟอีกครั้งหนึ่ง

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...