Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

คณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เตรียมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

      นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร ประธานกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการในบ่ายวันนี้ (12 ก.ค.) ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลเมืองพิจิตร เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และจัดให้มีมัคคุเทศก์น้อย นำชมพื้นที่โดยรอบในช่วงวันเสาร์อาทิตย์รวมทั้ง การแสดงดนตรีในสวนในช่วงเย็น ตลอดจนการปรับปรุงศาลากลางน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพิจิตรนอกจากนั้น ยังเตรียมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และแข่งขันเปตอง ในวันที่ 18 ก.ค.นี้

      สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร เป็น 1 ใน 12 สวนทั่วประเทศ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมบึงสีไฟ มีพื้นที่ทั้งบนดินและพื้นน้ำ รวม 170 ไร่ เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำ พรรณไม้น้ำ และไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น สวยงามจึงเป็นปอดสำคัญของชาวพิจิตร ซึ่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเปิดสวน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2530

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...