Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร นำคนดีคืนสู่สังคม ผ่านค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

          จังหวัดพิจิตร นำผู้หลงผิด ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ข้องแวะกับยาเสพติด 115 ราย เข้าค่ายบำบัด ผวจ.พิจิตร ย้ำให้เลิกเด็ดขาดคงยาก แต่ก็ยังเป็นไปได้ ขอเพียงเอาชนะใจตนเองให้ได้ หวังพิจิตรมีคนดีสู่สังคมเพิ่มขึ้นจำนวนถึง 115 ราย

          วันนี้ 17 ก.ค. 60 ที่วัดยางคอยเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการพร้อมให้โอวาทกับผู้ที่หลงผิด ในโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ซึ่งครั้งนี้ได้จัดเป็นรุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยมีผู้เสพยาเสพติด จำนวน 115 ราย จากทั้ง 12 อำเภอ สมัครใจเดินทางเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อหวังจะบำบัด ฟื้นฟู พร้อมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โดยโครงการได้ดำเนินกิจกรรมในระหว่าง วันที่ 14-25 กรกฎาคม 2560 หวังคนดีสู่สังคมจะมีเพิ่มขึ้นถึง 115 ราย

          ศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อบำบัด รักษา ฟื้นฟู และดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสร้างแรงจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก มีการควบคุมตนเองพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับยาเสพติดอีกครั้ง

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...