Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขต อ.เมือง และ อ.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ

 

       วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และชลประทานพิจิตร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

        จากสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผู้ว่าฯพิจิตรพร้อมคณะได้ลงตรวจการระบายน้ำที่ประตูน้ำบ้านบุ่ง ซึ่งขณะนี้ เประตูระบายน้ำดังกล่าวมีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจิตรและชลประทานพิจิตรได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายจากคลองบ้านบุ่ง ให้ไหลลงแม่น้ำน่านได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และจะทำให้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่การเกษตรมีปริมาณที่ลดลง พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้พูดคุยกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านบุ่งให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้น จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังต.วังจิก บริเวณแนวคันกั้นน้ำระยะความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ตลอดแนวแม่น้ำยม โดยพบว่าคันกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลวังจิก ที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ไม่สามารถกั้นน้ำน้ำจากแม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ทำให้น้ำที่มีปริมาณมากบ่าเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว ซึ่งยังมีนาข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวประมาณ 1,000 ไร่ หลังประเมินสถานการณ์พบว่าสถานการณ์รุนแรงจนเกินที่จะรักษาพื้นที่ไว้ได้ เนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำยมที่มีจำนวนมาก ประกอบกับน้ำพื้นที่ทุ่งไหลลงสู่พื้นที่ ทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาพื้นที่นาข้าวได้อีกต่อไป จึงแจ้งประชาชนให้เร่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าข้าวจะยังไม่แก่เต็มที่

          ทั้งนี้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า กว่า 1 เดือนแล้วที่เราต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยเนื่องจากน้ำที่มาเร็วจากทั้งฝนและน้ำจากตอนบน จนขณะนี้สถานการณ์เลวร้ายจนเราไม่สามารถที่จะรักษาพื้นที่ต่อไปได้อีก เราจึงจำเป็นต้องยอมเสียพื้นที่ที่เหลือไป เนื่องจากน้ำขนาบพื้นที่ทั้ง 2 ด้านจากทั้งแม่น้ำยม และน้ำทุ่งตอนบนที่ไหลสะสมลงสู่พื้นที่อย่างไรก็ตามเราจะหน่วงเวลาให้มากที่สุดแม้ว่าเราจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแม้ว่าจะยังไม่แก่เต็มที่ พร้อมกันนี้ส่วนราชการเองจะดำเนินการช่วยเหลือโดยจะนำเสนอปัญหาสู่เบื้องบนให้ช่วยเหลือ เยียวยาชาวนากรณีที่เกี่ยวข้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา

          สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดพิจิตร ข้อมูลจาก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่างณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ระบุว่าระดับน้ำทั้งในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเฝ้าระวัง ด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด..