Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แรงงานจังหวัดพิจิตร สร้างภาคีเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดพิจิตร

 

          10 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายปิยะ วงศ์ลือชารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคีเครือข่ายการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและประชาชนทั่วไป

          ในส่วนของจังหวัดพิจิตรได้มีการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามแผนบูรณาการตรวจสอบประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึงจังหวัดพิจิตรไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

          การเสวนาในวันนี้ประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ระหว่างภาคีเครือข่าย การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การสร้างการรับรู้และติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 30 คน

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด..