Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร มอบบ้านหลังใหม่แก่ครอบครัวเด็กหญิงผู้ประสบวาตภัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

         วันนี้ 26 สิงหาคม 2560 ที่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 9 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงธัญรัตน์ อุดมลาภ ซึ่งบ้านหลังเดิมถูกพายุพัดเสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 อ.วชิรบารมีได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสร้างบ้านใหม่ให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงธัญรัตน์ เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง โดยบูรณาการระหว่างส่วนราชการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนการดำเนินการจนเสร็จสิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9

          จากนั้น ผวจ.พิจิตร ได้เดินทางไปยังบ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี ชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทับเกวียนทอง ทั้งในด้านการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักต่างๆ และยังได้พบปะพี่น้องประชาชนตามโครงการผู้นำตามรอยพ่อ คนพิจิตร ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โดยได้ร่วมร้องเพลง และร่วมเสวนาประเด็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....