Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

          นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามความคืบหน้าในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า)จังหวัดพิจิตร ได้ก่อสร้างองค์พระเมรุมาศจำลอง เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คิดเป็น 99 % นอกจากนั้น ยังได้
จัดเตรียมการแสดงมหรสพถวายอาลัย ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แปลงเกษตร และแปลงนาสาธิต รวมทั้งประดับด้วยดอกดาวเรืองทั่วบริเวณ

          สำหรับกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม ประชาชน สามารถถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในทุกอำเภอ

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....