Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เหล่ากาชาดพิจิตร ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเรือท้องแบน บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

          วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม มอบเรือท้องแบนจำนวน 3 ลำ เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จากนั้นลงพื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อายุ 57 ปี ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด

          ในเวลาต่อมาลงพื้นที่ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร มอบเรือท้องแบนจำนวน 3 ลำ ให้แก่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3 ราย และลงพื้นที่ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน มอบเรือท้องแบน 3 ลำให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....