Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ชาวเทศบาลเมืองพิจิตร พอใจความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของจังหวัด

 

       จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 3 – 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้มีอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 9 อำเภอ 42 ตำบล 230 หมู่บ้าน จำนวน 9,445 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 15,295 ไร่ รวมทั้งในเขตชุมชนย่านเศรษฐกิจเทศบาลเมืองพิจิตร ถูกน้ำท่วมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา และเมื่อเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ03.00 - 07.00 น. เกิดฝนตกหนักในย่านเศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆ

          นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหา โดยสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเทศบาลเมืองพิจิตร ได้ระดมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างทันท่วงที ประกอบกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ร่วมกันขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดขยะมูลฝอย ทำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพียง 15 นาทีหลังจากฝนหยุดตก จึงไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร สามารถสัญจรไปมาได้ ร้านค้าต่าง ๆ ค้าขายได้ตามปกติ สร้างความพึงพอใจให้กับชาวชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....