Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ออกสลากกาชาดการกุศล นำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส และสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

       เย็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณหน้าถนนบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2560 โดยมีพันเอกศุภฤกษ์ สถาพรผล รองผบ.กกล.รส.จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมี นายพิษณุ เสนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานตัดสินการออกรางวัลสลากกาชาด ท่ามกลางประชาชนชาวพิจิตรร่วมลุ้นรางวัลกันเป็นจำนวนมาก

       สำหรับรางวัลที่หนึ่ง มีรถยนต์บรรทุกดีเซล ดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน เป็นของรางวัลได้แก่หมายเลข 994766 เลขท้าย 4 ตัว หมุน 2 ครั้ง 20 รางวัล เป็นไมโครเวฟ ได้แก่หมายเลข 4036,9121 เลขท้าย
3 ตัวหมุน 1 ครั้ง มี 100 รางวัล เป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร ได้แก่หมายเลข 810 รางวัลอื่นๆสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดพิจิตร หรือเดินทางมาตรวจสอบได้ที่อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตรซึ่งจะปิดป้ายประกาศไว้ นอกจากการจับรางวัลสลากกาชาดแล้ว ภายในงานยังมีเวทีเฮฮาพาโชค ให้ชาวพิจิตรได้ร่วมลุ้นรางวัลกันเป็นที่สนุกสนาน ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานในครั้งนี้จะได้นำสมทบทุนของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เพื่อประโยชน์ด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล ตามบทบาทของสภากาชาดต่อไป

       สำหรับผู้ที่ถูกรางวัล ให้นำสลากกาชาดที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร (เสมียนตราจังหวัด) หมายเลขโทรศัพท์ 056-611034 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัลที่ถูก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....