Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เร่งทำความสะอาดเตรียมพร้อมเปิดเรียนหลังน้ำลด

       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูโรงเรียนภายหลังการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร (Big Cleaning Day) ณ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงและโรงเรียนวัดจระเข้ผอม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นี้

      โดยกิจกรรมในวันนี้มีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจของอำเภอสามง่ามกว่า 100 คน มาร่วมกันกวาดและเก็บขยะบริเวณภายในโรงเรียน เช่นเดียวกันกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนต่างพากันมาช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน โต๊ะเก้าอี้ เครื่องดนตรี และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม

     สำหรับโรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำยม เมื่อถึงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำยมจะมีปริมาณที่สูงและ เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน และโรงเรียนได้รับความเสียหาย แต่ปันจุบัน แม่น้ำยมมีปริมาณน้ำที่ลดลง น้ำที่ท่วมบ้านเรือนของประชาชน และโรงเรียนต่างๆก็ลดระดับลง ทำให้โรงเรียนเร่งทำความสะอาด เพื่อที่จะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....