Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ก่อนเสนอกองทัพภาคที่ 3 เป็นมาตรการในภาพรวมของ 10 จังหวัดภาคเหนือ

      นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พันเอก ศุภฤกษ์ สถาพรผล รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อย ประชุมทบทวนมาตรการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร

       จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 37,000 ไร่ จำนวน 1,777 ครัวเรือน กระจายอยู่ทั้ง 12 อำเภอ เนื่องจากเดือนธันวาคมของทุกปี โรงงานน้ำตาลจะเปิดหีบอ้อย ทำให้มีการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดพิจิตร นำผลผลิตส่งเข้าโรงงาน ระหว่างการขนส่งจะเกิดปัญหาอ้อยตกหล่น และอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ประชุมจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดพิจิตร ในหลายมาตรการ เช่น การบรรทุกอ้อยให้มีความสูงจากพื้นถนนไม่เกิน 4 เมตร มีความยาวที่ยืนจากขอบตัวถังด้านหลังไม่เกิน 2.30 เมตร ท้ายไม่บาน มีสายรัดผูกมัดให้แน่น ความยาวด้านหน้าไม่เกินกันชนหน้ารถ สำหรับอ้อยที่ตัดเป็นท่อน ต้องมีผ้าหรือตาข่ายคลุมด้านบนและผูกมัดให้แน่นป้องกันอ้อยตกหล่น นอกจากนั้น รถบรรทุกอ้อยทุกคันต้องติดธงแดงและไวนิลสะท้อนแสงไว้บริเวณท้ายรถพร้อมข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” หรือ “รถพ่วงบรรทุกอ้อย” และติดสัญญาณไฟแดงอย่างน้อย 3 ดวง ในเวลากลางคืน

       ที่ประชุม ยังมีมติให้สมาคมชาวไร่อ้อย มีรถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นข้างทางพร้อมจัดรถออกตรวจและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเคลื่อนย้ายรถบรรทุกอ้อยที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น ยังขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลจัดเตรียมที่จอดรถบรรทุกอ้อยให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้รถบรรทุกอ้อยออกมาจอดบนถนน หรือทางหลวงหน้าโรงงาน สำหรับในเขตชุมชนเมือง รถบรรทุกอ้อยต้องขับรถความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. และรถบรรทุกอ้อยให้วิ่งทางซ้ายสุดและห้ามขับแซงในที่ชุมชน หรือที่คับขัน ทั้งนี้ นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มติของคณะกรรมการดังกล่าว จะนำเสนอเข้าที่ประชุมกองทัพภาคที่ 3 ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ก่อนออกเป็นประกาศจังหวัดพิจิตรต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....