Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รอง ผวจ.พิจิตร มอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมร่วม Big Cleaning Day โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา

      8 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดบางลายใต้ ร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงเรียน ซึ่งบริเวณในห้องเรียนได้มีการทำความสะอาดในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว จำนวน 50 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจในเบื้องต้น

      สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ทำความสะอาดสนามหญ้า โดยได้นำเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าที่มีความสูง ได้นำรถดับเพลิงมาฉีดล้างคราบน้ำและดินที่เกาะตัวอยู่บริเวณถนนคอนกรีต รวมไปถึงบริเวณแปลงผัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังที่ผ่านมา ทำให้แปลงผักของนักเรียนเสียหาย ซึ่งในส่วนนี้ รองผวจ.พิจิตรให้ความสนใจและกล่าวว่าจะหาเมล็ดพันธุ์พืชมาให้นักเรียนปลูกไว้ให้คงสภาพเดิม

       สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตร มีอำเภอที่เข้าสูภาวะปกติแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สากเหล็ก อ.วชิรบารมี อ.ทับคล้อ และอ.ดงเจริญ ยังคงเหลืออำเภอที่ประสบภัย 8 อำเภอ 44 ตำบล 252 หมู่บ้าน 9 ชุมชน จำนวน ๑1,009 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 44,984 ไร่ โดยข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง รายงานว่า จังหวัดพิจิตร แม่น้ำยม เขตพื้นที่อำเภอสามง่ามและอำเภอโพทะเลมีแนวโน้มลดลง ด้านแม่น้ำน่าน เขตพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรและเขตพื้นที่อำเภอบางมูลนากมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน

        ทั้งนี้ นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่า พื้นที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา แจ้งความเดือดร้อนไปที่นายอำเภอหรือผู้นำท้องถิ่น เพื่อที่จังหวัดจะได้ให้การช่วยเหลือในส่วนที่จังหวัดพอจะดำเนินการได้ ต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....