Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รอง ผวจ.พิจิตร พร้อมด้วยกาชาดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด มอบให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นอำเภอบางมูลนาก ณ วัดคลองไข่เน่า หมู่ 1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ยังคงมีน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก

       จากนั้นเดินทางไปยังหอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,300 ชุด โดยหลายพื้นระดับน้ำได้เข้าสภาวะปกติแล้ว

       สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตร มีอำเภอที่เข้าสูภาวะปกติแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สากเหล็ก อ.วชิรบารมี อ.ทับคล้อ และอ.ดงเจริญ ยังคงเหลืออำเภอที่ประสบภัย 8 อำเภอ 44 ตำบล 252 หมู่บ้าน 9 ชุมชน จำนวน 1,009 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 44,984 ไร่ โดยข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง รายงานว่า จังหวัดพิจิตร แม่น้ำยม เขตพื้นที่อำเภอสามง่ามและอำเภอโพทะเลมีแนวโน้มลดลง ด้านแม่น้ำน่าน เขตพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรและเขตพื้นที่อำเภอบางมูลนากมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....