Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พสกนิกรชาวพิจิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

       พสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณจัตุรมุข ภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกรชาวพิจิตร ประกอบพิธีน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยกิจกรรม ประกอบด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธี ลงนามถวายอาลัย จากนั้นได้ถวายราชสักการะวางพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรตลอดมา

       คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งโครงการฝนหลวงนี้ มีประโยชน์ต่อราษฎรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนได้ในยามแล้งน้ำ โครงการฝนหลวง เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยาก ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค รวมไปถึงการใช้ในทางเกษตรกรรม เนื่องมาจากสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งพบได้บ่อยในฤดูหนาว และฤดูร้อน ซึ่งความแห้งแล้งนี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนของฤดูตามธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนล่าช้าหรือหมดไวกว่าปกติ ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงศึกษาสภาพอากาศ ลักษณะต่างๆ รวมไปถึงภูมิประเทศของไทย ที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ทำให้อยู่ในอิทธิพลของมรสุมทวีปเอเชีย โดยเฉพาะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นฤดูฝน และเป็นฤดูเพาะปลูกประจำปีของประเทศไทย พระองค์จึงดำริคิดว่าจะสามารถดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝนตกได้นั้นเอง ดังนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้า วิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ จนมั่นพระทัย ก่อนที่จะพระราชทานแนวคิดนี้ให้แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล หาลู่ทางทำให้เกิดการทดลองบนท้องฟ้าต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....