Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดพิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

       25 พฤศจิกายน 2560 ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

      สำหรับในวันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี จำนวน 1,202 คน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน 262 คน โดยรองผู้ว่าฯพิจิตร ได้เดินตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ เนตรนารีทุกกอง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯแล้ว บรรดาลูกเสือ เนตรนารี ได้ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร ต่อไป

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....