Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายกเหล่ากาชาด นำคณะศิษย์เก่าปทุมคงคา รุ่นที่ 75 เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

       วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมคณะคณะศิษย์เก่าปทุมคงคา พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ที่ถนนหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) หรือที่ชาวพิจิตรเรียกว่า กำแพงแห่งความภักดี อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จากนั้นคณะ ได้เยี่ยมชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯพิจิตร โดยมีการนำผัก ผลไม้ ที่เด็กนักเรียน นำมาจำหน่ายในราคาถูกที่สุดของจังหวัดพิจิตร ในทุกเช้าวันเสาร์อีกด้วย และวานนี้ (24 พ.ย.60) คณะฯได้เยี่ยมชมความสวยงามของบึงสีไฟยามเย็น ท่ามกลางบรรยากาศการจัดงานกินปลา ชมบึง

       จากนั้นได้ไปยังวัดท่าหลวง พระอารามหลวง สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร พร้อมขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในเวลาต่อมาแล้วเดินทางไปยังบ้านวังกรด วัดวังกลม ตำบลบ้านบุ่ง เข้าสักการะหลวงพ่อลือ สิงศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน และไปศึกษาตำนานความเป็นมาของการแข่งเรือและเรือยาว ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดมากันอย่างยาวนาน

       ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปยังตึกหลวงประเทืองคดี ซึ่งอดีตเคยเป็นบ้านของหลวงประเทือง คดี คหบดีแห่งบ้านวังกรด โดยอาคารหลังนี้นับเป็นอาคารแบบ “ตึก” แห่งแรกในชุมชนวังกรด หลวงประเทืองคดี มีตำแหน่งราชการในกระทรวงยุติธรรม ถือศักดินา ๖๐๐ (ผู้ดูแลบ้านให้ข้อมูลว่าเป็นข้าราชการอัยการ) จนกระทั่งภายหลังที่มีการจัดตั้งเทศบาลเมืองพิจิตร แล้ว จึงได้รับเลือกตั้งเป็น “นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร” คนแรก

       จากนั้นเวลา 12.30น. ทางคณะได้เดินไปยัง วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อไปเยี่ยมและเข้าสักการะหลวงพ่อโต พระประจำอำเภอซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งของจังหวัดพิจิตร วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่8 (พระเจ้าเสือ) ทรงสร้างขึ้น ณ สถานที่ประสูติของพระองค์ คือที่ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จากนั้นได้เดินทางเข้าไปชมสวนส้ม การปลูกส้มของอำเภอโพธิ์เป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่า ท่าข่อย เป็นสายที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรมาเป็นเวลานาน จากนั้นได้เดินทางต่อไปดูกรมมวิธีการแปรรูปส้มโอ ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งส้มโอแก้วสี่รส ได้ถูกคัดเลือกเป้นสินค้าโอท๊อประดับสี่ดาวของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จากนั้นทางคณะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครพร้อมจบการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....