Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการด้านประมง เพิ่มช่องทาง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจ

      ในจังหวัด 27 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณหน้าบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดงานมหกรรมกินปลา ชมบึง ครั้งที่ 4 ที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับเกษตรกรผู้ประกอบการด้านประมงจัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัด ซึ่งมีทั้งปลานิล ปลาทับทิม โดยนำมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ภายในบริเวณงาน ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค มากมายไว้จำหน่ายในราคาถูกแก่ประชาชนผู้ร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดวงดนตรีจากเยาวชนในจังหวัดเพื่อสร้างสีสันให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงานอีกด้วย

      โอกาสนี้ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุลี อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกันปรุงอาหารในเมนูยำปลากระดี่วง ให้กับประชาชนผู้ร่วมงานได้ชิมกันอีกด้วย สำหรับมหกรรมกินปลา ชมบึง ครั้งที่ 4 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณหน้าบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....