Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายสมภพ สมิตะสิริ ที่เดินทางมาเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โดยหัวหน้าส่วนราชการต่างมอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายสมภพ สมิตะสิริ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ นอกจากนนี้นายสมภพ สมิตะสิริได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ หลวงพ่อเพชร ณ วัดท่าหลวง ศาลหลักเมืองพิจิตร พระยาโคตรบอง ณ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร สมเด็จพระศรีสรรเพชรที่ 8 (พระเจ้าเสือ) อ.โพธิ์ประทับช้าง และสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) บริเวณหน้าศาลากลางพิจิตร และเข้าพบกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อรับนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าจะร่วมเดินหน้าพัฒนาจังหวัดพิจิตร ให้มีความก้าวหน้าและเป็นเมืองท่องเที่ยวต่อไป

 

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....