Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พล.อ.ประวิตร กำชับทุกส่วนราชการ เร่งระดมทรัพยากรทั้งในและนอกพื้นที่ หยุดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นผลโดยเร็ว

     พล.อ.ประวิตร กำชับทุกส่วนราชการ เร่งระดมทรัพยากรทั้งในและนอกพื้นที่ หยุดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นผลโดยเร็ว
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 14 มี.ค.62 : 0845 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปราชการ จว.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ค่ายกาวิละ ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่
     โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ขอให้ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับจิตอาสาทุกภาคส่วน ระดมทรัพยากร เครื่องมือช่างและอากาศยาน ร่วมกันจำกัดและหยุดยั้งไฟป่าในทุกพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว โดยขอให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดที่ประสบกับปัญหา นำการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เป็นผลถึงระดับพื้นที่ และหากเกินกำลังให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อควบคุมและหยุดยั้งไฟป่า ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยรวม พร้อมกันนี้ ขอให้มีมาตรการเชิงรุกเข้มข้นในการควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในทุกพื้นที่ โดยให้รณรงค์สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการป้องกัน เฝ้าระวังและระงับเหตุอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะห้วงภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น