Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด
สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกิดจากโควิด-19 ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
ติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1567 (โทรฟรี)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
#ศูนย์ดำรงธรรม  #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  #NewNormal  #ชีวิตวิถีใหม่  #โควิด19