Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ไทยนิยม ยั่งยืน

ไทยนิยม ยั่งยืน
 

- ขณะนี้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ทำประชาคมรับฟังปัญหา และสร้างการรับรู้ประเด็นต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นครั้งที่ 4 แล้ว

- ขอเชิญมาติดตามรับชมกันว่า ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไรบ้างจาก VTR นี้กันได้เลยครับ