Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

7 โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ จากภัยแล้ง

7 โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ จากภัยแล้ง
1 อหิวาตกโรค
2 โรคอุจจาระร่วง
3 โรคบิด
4 โรคบิดอมีบา
5 โรคอาหารเป็นพิษ
6 โรคไวรัสตับอักเสบเอ
7 โรคไข้ไทฟอยด์
ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีอาการปวดท้องเกร็ง และถ่ายเหลวหรือเป็นน้ำ การรักษาเบื้องต้น โดยกินน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่
ห้ามกินยาหยุดถ่าย
หากอาการไม่ดีขึ้น คลื่นไส้อาเจียนมาก ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422