Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวรัฐตัดงบบัตรทอง 680 ลบ. ไม่จริง

"ข่าวรัฐตัดงบบัตรทอง 680 ลบ.ไม่จริง"‼️

ที่ผ่านมา ✍️ครม.ได้อนุมัติกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 63 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 62 กว่า 6,500 ลบ. เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บ. ขณะนี้รอการพิจารณาในสภา จึงยังไม่มีข้อยุติ

ย้ำว่า! ช่วง 5 ปี มีการจัดสรรงบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเพิ่มสิทธิรักษามากมาย เช่น คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่คนอายุ 50-70 ปี เพิ่มยารักษาอัลไซเมอร์ มะเร็งไทรอยด์ เพิ่มสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ดื้อยา ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทุกกลุ่มอายุ ฯลฯ