Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าพิจิตรให้สัมภาษณ์ ประกาศเลื่อนการจัดงาน

ผู้ว่าพิจิตรให้สัมภาษณ์ ประกาศเลื่อนการจัดงาน

 

      "งานมะม่วง ชวนชม มะยงชิด กินปลาชมบึง และของดีเมืองพิจิตร วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563" และ "งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร วันที่ 8 – 10 เมษายน 2563"

     พร้อมเชิญชวนชาวพิจิตรทุกท่าน ห้างร้าน สถานประกอบการ ชุมชนทุกชุมชน หน่วยงานต่างๆ ร่วม Big Cleaning Day ในอาคาร สำนักงาน หน่วยงาน ชุมชน ศาสนสถาน ในทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19