Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม นำหน่วยงานให้บริการประชาชน

     วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่จัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดห้วงสลิด หมู่ที่ 7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

     ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้พบปะพูดคุยกับประชาชน พร้อมรับฟังถึงสภาพปัญหาข้อเสนอแนะประชาชนชาวตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ต้องการเพื่อนำกลับมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม และเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยในพื้นที่อำเภอตะพานหิน มีปัญหาที่ต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือและเร่งพัฒนา คือ ปัญหาริมตลิ่งแม่น้ำน่านพังเสียหายชำรุดหลายจุด โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และซ่อมแซม ก่อสร้างถนนสายริมแม่น้ำ ถนนในพื้นที่ชำรุดเสียหายพร้อมด้วยติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับพื้นที่ตำบลห้วยเกตุเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม และเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำทางการเกษตร คลองมีสภาพตื้นเขินเพื่อให้จังหวัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว

     นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะได้มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ และมอบทุนให้แก่เด็กในอำเภอตะพานหิน พร้อมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร