Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่บึงสรรพงายและดงกุรัง อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน

     คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา และนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในบึงสรรพงาย หลังจากมีการขุดลอกบึง การขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายจากศูนย์วิจัยอ้อย ซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณขุดลอกเป็นแก้มลิง รวมพื้นที่กว่า 360 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก นอกจากนี้ ยังติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ดงกุรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ที่เกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องกรรมสิทธิ์ในการทำกิน โดยระบุว่าได้ทำกินตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า ส่วนใหญ่มีการออกรังวัด มีโฉนดแล้ว แต่ยังต้องเสียค่าเช่าซื้อไร่อีกละกว่า 6,000 บาท

     พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน พร้อมติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน ที่จังหวัดพิจิตร
  2. จ.พิจิตร ไหลเรือไฟ ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรคืนแรก ประชาชนนับพันแห่ชมอย่างเนื่องแน่น
  3. จ.พิจิตร วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ต่อยอดจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
  4. ผลเสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตร ในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ภาคเกษตรกรรมจะให้ผลผลิตสมบูรณ์เต็มที่ สินค้าพื้นเมืองจะได้รับความนิยมจากต่างแดน