Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ตามวิถีวัฒนธรรมของคนพิจิตร

     วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ พร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด 16 จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตามวิถีวัฒนธรรมของคนพิจิตร

     สืบเนื่องจาก การจัดประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด ครั้งที่ 3 ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด 16 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ โดยในวันนี้ คณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตามวิถีวัฒนธรรมของคนพิจิตร ในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ณ บริเวณกำแพงแห่งความภักดี ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวนถึง 89 ภาพ ติดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จากนั้นไปยังวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร เข้าสักการบูชาหลวงพ่อเพชร พระคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร ก่อนเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ไทย เวียดนาม บ้านดงโฮจิมินห์ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติของไทย แสดงให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอันแตกต่างร่วมกันของผู้คนในชุมชน และมิตรภาพอันดีของคนไทยที่มีต่อชาวเวียดนาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ของประธานโฮจิมินห์ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเก่าวังกรด ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่โดดเด่นด้วยมนตร์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมและความเรียบง่าย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ และใกล้กันยังมี ตึกหลวงประเทืองคดี สถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความงดงามของสถาปัตยกรรม และความร่มรื่นด้วยเงาของร่มไม้ใหญ่ล้อมรอบอาคารยังคงอยู่ ซึ่งบ้านหลังนี้นับเป็นอาคารปูนที่สร้างขึ้นเป็นหลังแรกของชุมชน และได้รับการบูรณะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาประวัติความเป็นมาในปัจจุบัน

     สำหรับการลงพื้นที่ของสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ตามวิถีวัฒนธรรมของคนพิจิตร อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จัก เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร