Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ จากวัดบ้านไร่ อ.สามง่าม ลดการสัมผัส พร้อมป้องกันโควิด-19

      วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่โถงด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์มืออัตโนมัติ พระอนุรักษ์ ฐิตวัฑฒโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดเทพสิทธิการาม หรือวัดบ้านไร่ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ลดการสัมผัส ลดภาระเจ้าหน้าที่ โดยมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ  จำนวน 3 เครื่อง และ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 เครื่อง

      สำหรับเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้ เป็นแบบที่ใช้งานด้วยการงดการสัมผัสกับอุปกรณ์ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการร่วมกันป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวิด-19 ภายในศาลากลางจังหวัดหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร